Dowiedz się więcej +48 516 777 516, +48 22 100 66 68 | redakcja@najlepszeprzedszkola.edu.pl

Zespół oceniający bada warunki panujące w przedszkolach. Certyfikat Przedszkole Miłości – Dobry Wybór wydawany jest po przeprowadzaniu ankiety badającej takie obszary jak: edukacja, dietetyka, pedagogika i warunki lokalowe

Chrystian Rębowski
redaktor naczelny

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Łodzi. Studiował pedagogikę  w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, w specjalności psycho-pedagogika, a także pedagogika resocjalizacyjna. Dyrektor finansowy holdingu budowlanego. Założyciel i twórca oraz prezes zarządu pierwszej i największej sieci kancelarii doradców prawnych w Polsce, działającej na terenie całego kraju z usługami skierowanymi do najuboższych obywateli. Dyrektor ds. sprzedaży w firmie partnerskiej telewizji NC+. Członek Katolickiego Stowarzyszenia „Kongregacja Baldachimiarzy Błogosławionego Ojca Anastazego Pankiewicza, Obrońcy Wiary”, członek honorowy: Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia”.

Olga Szymaniak
pedagog, terapeuta

Ukończyła Studium Medyczne na Wydziale Pielęgniarstwa. Jest Absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego na specjalizacji: pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną. Przedmiotem jej pracy licencjackiej była problematyka terapii i funkcjonowania przedszkoli integracyjnych. Ukończyła również Studium Niekonwencjonalnych Metod Leczenia „Medikon”, w którym wykłada kadra warszawskiego AWF. W trakcie studium ukończyła kursy masażu klasycznego I stopnia oraz kurs doskonalący z zakresu aromaterapii. Była też uczestniczką kursu II stopnia w zakresie masażu segmentarnego, shiatsu i refleksoterapii. Następnie ukończyła kurs złożonej terapii zwalczania tkanki tłuszczowej i cellulitowej. Na początku swojej kariery zawodowej pracowała m.in. jako pielęgniarka w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów oraz Ośrodku Pre-Adopcyjnym Kliniki Pediatrii i Endokrynologii przy Szpitalu Dzieciątka Jezus.

Anna Pacyna
pedagog

Pedagog, terapeuta zajęciowy, animator zabaw dla dzieci, specjalista do spraw wizerunku. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na kierunku pedagogika, w specjalności pedagogika resocjalizacyjna, a także studia licencjackie o kierunku dziennikarwsto i komunikacja społeczna. Była uczestnikiem IV stopniowego kursu terapii zajęciowej dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Pracowała jako terapeuta zajęciowy w pracowni rękodzieła artystycznego, pracowni plastycznej i ceramiczno – witrażowej. Ukończyła szkolenie „Animator zabaw dziecięcych”. Jako animator prowadziła zajęcia z zakresu Face Paintingu, a także rozmaitych gier, zabaw i konkursów dla dzieci. Jest specjalistą do spraw wizerunku, absolwentką polsko – amerykańskiej szkoły „Cztery Pory Roku”.

Iwona Niznikowska
pedagog terapeuta

Absolwentka Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Wolontariusz w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta które zajmuje się osobami bezdomnymi, chorymi i wykluczonymi. Brała udział w projektach ”Mieszkania readaptacyjne dla osób bezdomnych” , „Przełam bariery” oraz „Nowe tory”, mające na celu pomoc w nauce samodzielnego życia oraz aktywizację społeczną i zawodową osób bezdomnych oraz korzystających z pomocy społecznej. Wychowawca i pedagog w pogotowiu opiekuńczym w Łodzi, gdzie zajmowała się dziećmi i młodzieżą z problemami. Pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi i chorymi, a także z ludźmi uzależnionymi od alkoholu i narkotyków.

Monika Nastalska
dietetyk

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka. Tematem pracy magisterskiej była „Nietolerancja pokarmowa wybranych węglowodanów”. W czasie studiów ukończyła kursy: „Komunikacji z pacjentem”, „Praktyczne umiejętności pracy w zespole” oraz „Żywienie i suplementacja w sporcie”. Brała udział w realizacji projektu edukacyjnego na rzecz osób starszych „Edukacja żywieniowa seniorów”. Uczestniczyła w warsztacie dla dietetyków organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki w ramach programu „Mądre żywienie zdrowe pokolenie”. Odbywała 3 miesięczny staż w ramach wolontariatu w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie w Poradni Chorób Metabolicznych.

Do zespołu zaproszone zostało grono specjalistów z wybranych dziedzin: pedagog, lekarz, psycholog, dietetyk oraz zespół redakcji www.najlepszeprzedszkola.edu.pl

pdf database mp3 database