Przedszkole nr 3 to przyjazne dziecku miejsce, które swoją działalność koncertuje na dzieciach.

Przyjazna atmosfera, nowatorskie i efektywne metody nauczania i wychowania oraz aktywnie działające środowisko to atuty tej placówki. Realizowane programy edukacyjne stymulują rozwój dzieci. Nowoczesna, stale poszerzana baza materiałowa. Przedszkole promuje swoją działalność w środowisku lokalnym. Zachęca i angażuje społeczność lokalną bliższą i dalszą do proponowanych form pracy.

Pedagodzy stwarzają warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka uwzględniając jego potrzeby, zainteresowania oraz oczekiwania rodziców.

Przedszkole w trakcie ocenyshadow

Adres przedszkola

Przedszkole Nr 3
ul. Grzybowska 7
00-132 Warszawa

Dojazd do przedszkola


Wyświetl większą mapę