Państwowe przedszkole nr 295 Kraina Bajek w Warszawie to placówka edukacyjna dla małych dzieci

Placówka realizuje programy dydaktyczne i edukacyjne dla najmłodszych. Praca dydaktyczna oparta jest o podstawę programową dla przedszkoli – dokument jednakowy dla wszystkich.

Cele programowe:

  • wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym,
  • zapewnienie opieki i bezpieczeństwa oraz stworzenie optymalnych warunków naszym wychowankom,
  • współdziałanie z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  • zapewnienie dzieciom pomocy specjalistycznej – psychologicznej, terapeutycznej, logopedycznej, reedukacyjnej oraz współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w tym zakresie.
Przedszkole w trakcie ocenyshadow

Adres przedszkola

Przedszkole nr 295, Kraina Bajek
ul. Afrykańska 9
03-996 Warszawa

Dojazd do przedszkola


Wyświetl większą mapę