Przedszkole nr 2 mieści się w budynku wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, kolorowym i nowoczesnym.

Posiada: trzy sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, gabinety: logopedyczno-psychologiczny, nauczycielski oraz duży ogród z pięknymi okazami drzew, sprzętem do zabaw i gier terenowych. Dzieci mogą bawić się w dwóch dużych piaskownicach.Na terenie ogrodu znajdują się domki służące do przechowywania zabawek, sprzętu sportowego. W przedszkolu są trzy oddziały dzieci w wieku 3-5 lat do których uczęszcza 75 dzieci.

Przedszkole ukierunkowane jest na wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnym potencjałem i możliwościami. Stwarza warunki do nabywania wiedzy, umiejętności i postaw. Kadra pedagogiczna tworzy warunki i klimat sprzyjający rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Przedszkole w trakcie ocenyshadow

Adres przedszkola

Przedszkole Nr 2
ul. Orla 11
00-143 Warszawa

Dojazd do przedszkola


Wyświetl większą mapę