Państwowe przedszkole numer 126 w Warszawie prowadzone jest przez Miasto Stołeczne Warszawa

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Oferta przedszkola:

  • zapewnia opiekę dzieciom w godzinach 7:00 – 17:30,
  • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • pełne przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole,
  • rozwój zdolności i zainteresowań dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych,
  • opieka i pomoc logopedyczna oraz psychologiczna.

 

Przedszkole w trakcie ocenyshadow

Adres przedszkola

Przedszkole numer 126
ul. Wokalna 1
02 – 786 Warszawa
tel. (o-22) 643 47 96

Dojazd do przedszkola


Wyświetl większą mapę